ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
เรื่อง วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ห้องแผนที่ภาษีเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [08 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างเหมาซ่อมรถตักล้อยาง ทะเบียน ตค 7636 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
จ้างเหมาซ่อมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 2141 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 ส.ค 2022]
ซื้อวัสดุประกอบโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [03 ส.ค 2022]
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค 3943 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0127 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
จ้างเหมาเปลี่ยนเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 6 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02 ส.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์