ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ผลงาน/กิจกรรม
คณะเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเเบบครบวงจรของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

     

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

     

การเเข่งขันฟุตบอล (กระชับมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ศรีเชียงใหม่-หนองคาย) ณ สนามโรงเรียนพานพร้าว เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

     

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมผลิตหญ้าเเฝกเพื่อปลูก ณ ตลิ่งริมแม่น้ำโขงหน้าวัดกลาง บ้านศรีเชียงใหม่ หมู่ 2

     

การเเข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ(ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 2) ณ สนามโรงเรียนพานพร้าว เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

     

กิจกรรมระดมความคิดเห็นจากประชาชน ผู้เเทนศาสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ข้าราชการ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญ

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์