ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนหน้าวัดศรีเชียงใหม่

      

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 9

      

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 3

      

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยเทศบาล 1

      

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนหน้าวัดศรีเชียงใหม่

      

ประกาศ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางน้ำรูปตัวยูถนนหน้าวัดศรีเชียงใหม่-ถนนซอยเทศบาล 9

      

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมรางระบายน้ำ ถนนประชาอุทิศ ซอย ๑-๒

      

 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์