ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมวิจารณ์ร่างธรรมนูญเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

     

ประกาศจากเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง การขึ้นบัญชีเเละยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

     

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

     

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) เเจ้งให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกัน วินาศภัยเป็นการชั่วคราว

     

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศรีเชียงใหม่เเจ้งประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (เเจงนับ)

     

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

     

สายตรงผู้บริหาร

     

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยสำนักงานประกันสังคมหนองคายเเจ้งการใช้งานระบบการเเจ้งประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน(e-compensate)

     

จุดบริการอินเตอร์เน็ต Free Wifi ของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์