ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนหน้าวัดศรีเชียงใหม่

     

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง เปลี่ยนเเปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา

     

รายงานผลการพิจารณาราคากลางและแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนหน้าวัดศรีเชียงใหม่ หมู่ 14

     ราคากลางและแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนหน้าวัดศรีเชียงใหม่ หมู่ 14 เขตเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 290 เมตร ราคากลาง 1,029,000 บาท

ประกาศราคากลางก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

     

ประกาศเผยเเพร่จัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม(ชาย-หญิง)ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

     

ประกาศเผยเเพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ถนนหน้าวัดศรีเชียงใหม่ หมู่ที่ 14

     

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงตลาดเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โดยเฉพาะเจาะจง

     

รายงานผลการพิจารณาราคากลางและแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์