ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำโขงอำเภอศรีเชียงใหม่ (ชุมชนเจียมปรางค์ - ชุมชนสุมงคล)

      

ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบหนองขาม

      ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบหนองขาม ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 853 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,412ตารางเมตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมโขงชุมชนเจียมปรางค์ หมู่ที่ 4 ตำบลพานพร้าว

      

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบศึกษาออกแบบความเหมาะสม การก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมสองล้านสองเวียงให้เป็นอัตลักษ์เมืองเพื่อส่งเสริมการท้องเที่ยวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายรูปตัวยู ซอยเทศบาล 12(ด้านขวามือ)ขนาดกว้าง0.40เมตร ลึก0.80เมตรความยาวไม่น้อยกว่า328เมตรตามแบบแปลนเทศบาลศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทีอนิกส์(e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายรูปตัวยู ซอยเทศบาล 6(ด้านขวามือ)ขนาดกว้าง0.40เมตร ลึก0.80เมตรความยาวไม่น้อยกว่า328เมตรตามแบบแปลนเทศบาลศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทีอนิกส์(e-bidding)

      

ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายรูปตัวยู ซอยเทศบาล 11(ด้านขวามือ)ขนาดกว้าง0.40เมตร ลึก0.80เมตรความยาวไม่น้อยกว่า328เมตรตามแบบแปลนเทศบาลศรีเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทีอนิกส์(e-bidding)

      

เทศบาลศรีเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ ระหว่างซอยเทศบาล 1 - 7 (กิโลเมตร 0+344-กิโลเมตร1+244)ขนาดผิดจราจรกว้าง5.00ม.หนา0.05ม.ยาว900ม.ด้วยวิธี (e-bidding)

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
เช็คอีเมล์
ท้องถิ่นจังหวัด
จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงาน กพ.
สายด่วนรัฐบาล
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
กรมการค้าภายใน
ททท
จัดซื้อ-จัดจ้าง
OTOP
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์