ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๓๐   โทร ๐  ๔๒๔๕  ๑๐๕๕  

 
 
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง เปิดให้มีการประมูลโดยวิธีการเสนอราคา เพื่อจำหน่ายวัสดุรีไซเคิลของเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง เปิดให้มีการปร... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคั... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นๆ หรือข้าราชการประเภทอื่น
ประกาศเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เรื่อง รับโอนพนักงานเ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ร่วมต้อนรับนายสานิตย์ กาลวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลแชแล เเละคณะเทศบาลตำบลแชแล มาศึกษาเรียนรู้ดูงาน ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ร่วมต้อนรับนายสานิตย์ กาลวิบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลแ ...

อ่านต่อ... 
 
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ได้ออกตรวจเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้า ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เพื่อสอบถามปัญหาและหาเเนวทางการแก้ไขปัญหาถึงความเดือดร้อนของพ่อค้า เเม่ค้าในตลาดสดฯ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ ได้ออกตรวจเยี่ย ...

อ่านต่อ... 
 
ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาออกแบบจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ร่วมต้อนรับคณะผู้ศึกษาออกแบบจากกรมส่งเสริมการปกครอ ...

อ่านต่อ... 
 
ร่วมโครงการกำจัดขยะอันตราย ในเขตจังหวัดหนองคาย
ร่วมโครงการกำจัดขยะอันตราย ในเขตจังหวัดหนองคาย ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเเนวถนนสายริมโขง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเเน... new

อ่านต่อ... 
 
รายงานผลการพิจารณาราคากลางและแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอศรีเชียงใหม่ ชุมชนวัดสุมงคล
รายงานผลการพิจารณาราคากลางและแบบรูปรายการโครงการก่... new
รายงานผลการพิจารณาราคากลางและแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำซอยสาธารณประโยชน์(บ้านนายเซียง)หมู่ที่ 3
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเเนวถนนริมโขง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเเน... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  สุดเขตแดนสยามที่ศรีเชียงใหม่
  สุดเขตแดนสยามที่ศรีเชียงใหม่ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  เจ้าแม่สองนางวัดกลาง
  เจ้าแม่สองนางวัดกลาง ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  พระใหญ่วัดธาตุดำ
  พระใหญ่วัดธาตุดำ ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  วัดหาดปทุม
  วัดหาดปทุม ...
    ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
    
       
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  เช็คอีเมล์
  ท้องถิ่นจังหวัด
  จังหวัดหนองคาย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สำนักงาน กพ.
  สายด่วนรัฐบาล
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  สันนิบาตแห่งประเทศไทย
  กรมพัฒนาชุมชน
  กรมการค้าภายใน
  ททท
  จัดซื้อ-จัดจ้าง
  OTOP
  สสส
  ไทยรัฐ
  เดลินิวส์